REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

”BLACK FRIDAY”

 

Art. 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania ”Black Friday” (numită în cele ce urmează și ”Campania”) este organizată de S.C. Kids Room Decoration S.R.L., cu sediul social în Brăila, str. Lt. Amza Gheorghe nr. 2, înregistrată la O.N.R.C. cu J09/233/2016 și cod fiscal RO35930260, având contul IBAN: RO18BTRLEURCRT0343179001 deschis la Banca Transilvania, reprezentată de doamna Oana Tomaselli-Mavroianu, cu funcția de Administrator, în calitate de ORGANIZATOR.

Art. 1.2. Decizia pentru derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament (,,Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru orice participant la Campanie (,,Participant”). Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în prezentul Regulament, în perioada desfășurării Campaniei, din motive întemeiate,dar nu înainte de a anunța public aceste modificări.

 

Art. 2. Denumire. Durată. Locul desfășurării

Art. 2.1. Campania promoțională poartă denumirea de “BLACK FRIDAY”.

Art. 2.2. Campania promoțională se va desfășura în perioada 13.11.2021 – 28.11.2021.

Promoția este valabilă atât pentru clienții din București, cât și pentru cei de pe teritoriul țării.

Promoția este valabilă în limita stocului disponibil, dar și pentru comenzile realizate, în perioada campaniei, pentru produsele comandate ce urmează a fi aduse pe stoc.

Campania se desfășoară în cadrul showroomului Alfemo (din bd. Pipera-Tunari nr. 134), dar și online, pe site-ul www.alfemo.ro

 

Art. 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă vinderea produselor:

  • la discount de 20% pentru produsele din întreg site-ul, mai putin pentru produsele din rubrica ”Black Friday”;
  • la un discount de 35%, pentru produseele din rubrica ”Black Friday”.

Oferta promoƫională NU se cumulează cu ALTE OFERTE COMERCIALE.

 

Art. 4. Dreptul și condițiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele juridice sau fizice, care achiziționează produsele menționate la articolul 3.1., prin oricare dintre mijloacele puse la dispozitie de organizator (prin consilieri de produs sau online – pe site-ul www.alfemo.ro).

 

Art. 5. Modul de desfășurare al campaniei promoționale

Art. 5.1. Prețurile promoționale (discounturile) sunt valabile pentru produsele mentionate la art. 3.1.

Art. 5.2. Prețurile (discounturile) vor fi valabile DOAR în perioada semnalată: 13.11.2021 – 28.11.2021.

Materialele achiziționate în cadrul acestei campanii pot fi returnate in cazul in care acestea prezintă defect tehnic sau de fabricație.

Art. 5.3. În perioada desfășurării Campaniei, produsele vor putea fi comandate telefonic (+40 771 731 068/ +40 740 333 255) sau pe e-mail (contact@alfemo.ro).

Organizatorul nu se face responsabil de timpul în care se livrează produsele prin intermediul serviciului de curierat.

 

Art. 6. Forță majoră. Caz fortuit

Art. 6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către Organizator.

Art. 6.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, invocă forță majoră sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat să comunice participantilor la Campanie cazul existent, în termen de 7 zile lucrătoare, de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.

 

Art. 7. Litigii

Art. 7.1. Orice reclamație având ca obiect Campania poate fi adresată pe e-mail la office@alfemo.ro, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 7.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești române competente.

 

Art. 8. Întreruperea campaniei promoționale

Art. 8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe oricând campania promoțională, pe parcursul desfășurarii acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

Art. 8.2. În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanților care au îndeplinit condițiile Campaniei, până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 9. Regulamentul campaniei promoționale

Art. 9.1. Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit pe www.alfemo.ro, pe toata perioada desfășurării Campaniei.

Art. 9.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoașterea și acceptarea integral, necondiționată, de către orice Participant, a prevederilor și aplicării prezentului Regulament în ceea ce privește Campania.